Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa čl. 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje:

 JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 1601/2022 od 17.11.2022. god. (Službene Novine  FBiH br. 93/22 od 23.11.2022. god. ) utvrđen je javni interes za izgradnju brze ceste Prača – Goražde (Hrenovica – Hranjen – Goražde) u dužini od 18,4 km, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda.

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje brze ceste Prača – Goražde (Hrenovica – Hranjen – Goražde) u dužini od 18,4 km, u svrhu čega će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  • Općina Prača, k.o. Turkovići;
  • Općina Prača, k.o. Hrenovica;
  • Grad Goražde, k.o. Goražde I;
  • Grad Goražde, k.o. Hadžići;
  • Grad Goražde, k.o. Kopači;
  • Grad Goražde, k.o. Podhranjen;

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje brze ceste Prača – Goražde (Hrenovica – Hranjen – Goražde).

Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području:

Općine Prača, k.o. Turkovići, k.o. Hrenovica,

Grada Goražda, k.o. Goražde I, k.o. Hadžići, k.o. Kopači, k.o. Podhranjen.

nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste F BiH u ul. Hamdije Kreševljakovića 19. u Sarajevu svakim radnim danom u periodu od 08 do 15 i 30 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama na ovaj način, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave koji će u skladu s tim riješiti imovinskopravne odnose.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Hamdije Kreševljakovića 19 u Sarajevu kao i na kontakt tel. broj 033/277-919, kontakt osoba Imran Čolić ili na mail: c.imran@jpautoceste.ba.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.