Na zahtjev JP Autoceste FBiH a u svrhu nastavka aktivnosti na izgradnji dionice Medakovo - Ozimice, na lokaciji 19 km zapadno od Maglaja, Federalna uprava civilne zaštite je završila deminerski zadatak ukupne površine 98.267 m2.

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Žepča, Busovače, Travnika i POEK tim.

Tokom deminiranja pronađeno je 55 komada NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava) i dio mine PROM-1.

Tehničkim izviđanjem predmetne lokacije omogućen je siguran pristup za pripremu terena i nastavak radova na Koridoru Vc.

 

Izvor: Federalna uprava civilne zaštite

Press JP Autoceste FBiH