JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje brze ceste Mostar Sjever – Polog – granica Republike Hrvatske, dionica Polog – granica Republike Hrvatske u dužini od 40,5 km, u svrhu čega će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

 • Grad Mostar, k.o. Polog;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Čerigaj;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Dobrič;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Jare;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Mokro;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Rasno;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Turčinovići;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Uzarići;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Buhovo;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Dužice;
 • Grad Široki Brijeg, k.o. Mamići Gornji;
 • Općina Grude, k.o. Donji Mamići;
 • Općina Grude, k.o. Dragičina;
 • Općina Grude, k.o. Grude 1.;
 • Općina Grude, k.o. Grude 2.;
 • Općina Grude, k.o. Grude 3.;
 • Općina Grude, k.o. Sovići 1.;
 • Općina Grude, k.o. Sovići 2.;
 • Općina Grude, k.o. Sovići 3.;
 • Općina Grude, k.o. Gorica 1.;
 • Općina Grude, k.o. Gorica 2.;

 radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica Republike Hrvatske, dionica Polog – granica Republike Hrvatske.

Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području:

Grada Mostara, k.o. Polog,

Grada Širokog Brijega, k.o. Čerigaj, k.o. Dobrič, k.o. Jare, k.o. Mokro, k.o. Rasno, k.o. Turčinovići, k.o. Uzarići, k.o. Buhovo, k.o. Dužice, k.o. Mamići Gornji i

Općine Grude, k.o. Donji Mamići, k.o. Dragičina, k.o. Grude 1., k.o. Grude 2., k.o. Grude 3., k.o. Sovići 1., k.o. Sovići 2., k.o. Sovići 3., k.o. Gorica 1., k.o. Gorica 2.,

nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste F BiH u ul. Adema Buća broj 20. u Mostaru svakim radnim danom u periodu od 08 do 15 i 30 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama na ovaj način, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave koji će u skladu s tim riješiti imovinskopravne odnose.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Adema Buća broj 20 u Mostaru kao i na kontakt tel. broj 036/512-308, 036/512-333 i 061/166-290, fax 512-301, kontakt osobe Marin Šimunović, Igor Lauš i Toni Vrljić.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.