Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Medakovo – Ozimice na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice  Medakovo – Ozimice na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  • Općina Maglaj – k.o. Mladoševica
  • Općina Maglaj – k.o. Novi Šeher
  • Općina Maglaj – k.o. Radojčići
  • Općina Maglaj – k.o. Strupina
  • Općina Žepče – o. Ljubatovići
  • Općina Žepče – o. Goliješnica
  • Općina Žepča – o. Ozimica

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Medakovo-Ozimice,  na Koridoru Vc.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.