Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj na na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Mostar Jug – Buna, Poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj na Koridoru Vc u dužini od 9,2 km, u svrhu čega će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  • Grad Mostar, k.o. Hodbina;
  • Grad Mostar, k.o. Malo Polje;
  • Grad Mostar, k.o. Kosor;
  • Grad Mostar, k.o. Ortiješ;
  • Grad Mostar; k.o. Gnojnice Donje;
  • Grad Mostar; k.o. Blagaj

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice autoceste Mostar Jug – Buna, Poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj na trasi Koridora Vc.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.