Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Putnikovo Brdo – Medakovo na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Putnikovo Brdo – Medakovo, na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  •  Općina Usora – k.o. Makljenovac

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Putnikovo Brdo – Medakovo,  na Koridoru Vc.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.