Počeo je izbor izvođača radova za izgradnju dionice Mostar sjever – Mostar jug. Javno preduzeće Autoceste FBiH objavilo je danas Poziv za pretkvalifikaciju za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar sjever – Mostar jug. Rok za predaju ponuda za Poziv za pretkvalifikaciju je 13. septembra 2022. godine.

Objavom ovog tendera u predviđenom i najavljenom roku potvrdili smo spremnost da gradimo velike projekte koji su pred nama. U proteklih četiri mjeseci urađen je značajan posao zahvaljujući saradnji i angažmanu Vlade FBiH, resornog ministarstva i JP Autoceste FBiH, kao investitora projekta. Izgradnjom dionice Mostar sjever – Mostar jug ostvarit će se puna prometna funkcionalnost autoceste kroz Hercegovinu od Mostara sjever pa sve do graničnog prijelaza Bijača“, kazao je Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH.

Projekat izgradnje dionice Mostar sjever – Mostar jug vrijedan je 350 miliona eura. Planira se finansirati iz sredstava osiguranih kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), komercijalnih banaka, bespovratnih sredstava Evropske unije i vlastitih sredstava.

Dužina dionice je 14,2 kilometara. Prema idejnom projektu planirana je izgradnja petlje Mostar sjever sa bočnim naplatnim mjestom, pet tunela ukupne dužine oko šest kilometara i deset vijadukata/mostova ukupne dužine oko dva kilometra. Dužina otvorene trase je oko šest kilometra.

Početak izvođenja radova po planu bi trebao biti u prvoj polovini 2023., a rok za završetak je tri godine.

Sa dva velika infrastrukturna projekta kao što su tunel Prenj i Mostar sjever – Mostar jug prostor Bosne i Hercegovine bit će u potpunosti povezan sa evropskim cestovnim koridorima, na sjeveru sa koridorom X, a na jugu sa jadransko-jonskom autocestom, što će donijeti direktnu korist za cijelo društvo kroz razvoj područja kojima prolazi, privrednu zajednicu, ali i turistički potencijali.

 

Press JP Autoceste FBiH