U prostorijama Operativnog ureda JP Autoceste FBiH u Sarajevu je održan prvi sastanak Radne grupe povodom realizacije projekta „Jednake mogućnosti u građevinarstvu“, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i konsultanskom kućom Aets.

JP Autoceste FBiH je u obavezi da realizira ovaj projekat u skladu sa ugovorom o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Fokus ovog projekta je definisan kroz temu „Žene u građevinarstvu u Bosni i HercegoviniKoridor 5C”, koja za cilj ima promociju i unapređenje učešće žena u građevinskom sektoru, te podršku JP Autoceste FBiH u stvaranju boljeg pristupa zaposlenju za žene kandidatkinje na svim pozicijama, a posebno za tehničke poslove.

Rezultat i implementacija ovog projekta jeste da bude više žena i na gradilištima, a za EBRD kao finansijera ovog projekat predstavlja i prekretnicu za projekte što slijede kako za JP Autoceste FBiH i JP Autoputeve RS i renomirane izvođače.

V.d. izvršna direktorica za opće, pravne i kadrovske poslove Adisa Kadić u ime JP Autoceste FBiH i Uprave poželjela je dobrodošlicu Radnoj grupi, i ovom prilikom istaknula da je JP Autoceste FBiH mlada i moderna kompanija koja nastoji da se razvija u skladu sa najnovijim standardima u modernom poslovnom svijetu.

Većina odredbi Zakona o jednakosti spolova u BiH su implementirane u našim internim aktima, a primjenjuju se i u našem praktičnom radu. Moje kolegice koje su na čelu najznačajnijih službi  i odjela u preduzeću, pa evo i ja kao članica Uprave, smo jasan pokazatelj rodne osvještenosti ovog preduzeća. Broj naših kolegica inženjera pokazuje da su žene u grđevinarstvu u BiH prisutne. Ovaj Projekat će sigurno poboljšati njihov položaj i zato nam je zadovoljstvo biti dio njega“, kazala ja Kadić.

Na sastanku su utvrđeni koraci za dalji razvoj projekta. Procijeniti stanje ravnopravnosti polova i ključne prepreke u sektoru građevinarstva/ izgradnje cesta u Bosni i Hercegovini, što će biti ostvareno sprovođenjem intervjua među ženama koje rade u preduzeću i kod izvođača radova.

Važna poruka cijelog projekta jeste da ravnopravnost spolova nije ni pitanje manjine ni marginalno pitanje nego da se radi o pitanju koje se tiče svih ljudi, jer samo jednaka uključenost muškaraca i žena u sve aspekte razvoja i društva isplati se državi ucjelini.

Press JP Autoceste FBiH