Održan radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja Posavskog kantona

U prostorijama operativnog ureda JP Autoceste FBiH, jučer je održan radni sastanak, sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja, Posavskog kantona, na temu projekat izgradnje autoceste u ovoj lokalnoj zajednici.

V.d. Izvršni direktor Sektora za projektovanje i građenje Ešef Džafić zajedno sa svojim saradnicima održao je radni sastanak sa ministrom gospodarstva, rada i prostornog uređenja Dragutinom Živkovićem i pomoćnicom Mirzetom Alić-Topolović.

Obzirom da je u toku izrada Prostornog plana, radni sastanak je imao svrhu da usaglasi sve zahtjeve i nejasnoće koje su imali po pitanju pružanja trase kroz Posavski kanton, kao i njenim uklapanjem sa Brčko Distriktom. Sastanak je ispunio svoj cilj sa donesenim zaključcima na obostrano zadovoljstvo.

Projektna dokumentacija za ovu dionicu je urađena od strane Cesta Federacije za nivo idejnog projekta, a ova tema je aktuelizirana u skladu sa planom nabavki JP Autoceste FBiH, pri čemu je planirana nabavka – Izrada (dopuna) idejnog projekta i izrada glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla , dionica Moča – Orašje koja se direktno tiče Posavskog kantona.

Press JP Autoceste FBiH