Održan sastanak na temu izgradnje autoceste kroz Općinu Žepče

V.d direktora JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder sa suradnicima održao je sastanak sa predstavnicima federalnog ministarstva prostornog uređenja na čelu sa ministrom Josipom Martićem. Osim navedenih, na sastanku čija je tema bila izgradnja autoceste na Koridoru Vc kroz općinu Žepče sudjelovali su i načelnik Općine Žepče Mato Zovko i predstavnici firme Cengiz.

Direktor Voloder upoznao je prisutne sa trenutnim aktivnostima koje se provode na izgradnji koridora, s posebnim osvrtom na dionicu Ozimica – Poprikuše (Žepče jug). Na ovoj dionici izabran je projektant za izradu glavnog projekta, a izradu je dobila grupa ponuđača koju čine Trasa d.o.o. Sarajevo, Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo, Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka i Routing d.o.o. Banja Luka. Vrijednost ugovora je 4.783.167,68 KM sa uračunatim popustom u iznosu od 6% i sa uključenim PDV-om. Direktor se također osvrnuo na problematiku izmjene Prostornog plana posebnih obilježja u kojem nisu predviđena određena odmorišta i petlje. Pored već dvije planirane petlje na prostoru Općine Žepče, prezentirana je i mogućnost izgradnje nove, dodatne petlje.

Dužina dionice Ozimica – Poprikuše je 12,8 km, a zahtjevniji objekti su projektirani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i željezničke pruge. Sveukupno je na trasi predviđeno deset mostova, a trasa uključuje i četiri tunela i jedno odmorište. Izgradnja dionice financirat će se iz sredstava Europske investicijske banke (EIB) i grant sredstvima Europske unije.

Osim dionice Ozimica – Poprikuše spomenuta je i izgradnja autoceste Žepče – Tuzla koja je posebno zanimljiva za općinu Žepče jer bi time ova općina postala interregionalno čvoriše ove dvije autoceste.

Press JP Autoceste FBiH