Održane javne rasprave o ocjeni Studije utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Granica RH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u prethodna dva dana u Širokom Brijegu i Grudama održalo javne rasprave o ocjeni Studije utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Granica RH.

Na dnevnom redu su bile tri točke:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma);
2. Prezentacija Studije utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ECOPLAN d.o.o. Mostar);
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Brza cesta Mostar sjever – Široki Brijeg – granica RH prolazi kroz područje grada Mostara, grada Širokog Brijega, općine Grude i vodi do granice s Republikom Hrvatskom u blizini graničnog prijelaza Gorica. Ukupna duljina brze ceste prema idejnom rješenju iznosi 60,93 km. Kroz područje hercegovačko-neretvanske županije brza cesta prolazi od Mostara sjever do Pologa, a od Pologa do granice prolazi prostorom zapadno-hercegovačke županije. Idejnim rješenjem brza cesta je podijeljenja na dvije dionice:

  1. Mostar sjever – Polog,
  2. Polog – granica RH

Dionica Polog – granica RH podijeljena je na dvije poddionice, Polog – Polugrina dužine 15,9 km i Polugrina – granica RH u dužini od 24,6km.

Na poddionici Polog – Polugrina planira se izgraditi ukupnio četrnaest objekata (dva mosta, dva nadvožnjaka, devet podvožnjaka i jedan hidrološki propust). Na ovoj dionici planirana je i izgradnja jednog odmorišta i dva čvorišta, čvorište Uzarići i čvorište Polugrina. Na poddionici Polugrina – granica RH zbog konfiguracije terena i ukrštanja trase brze ceste sa postojećim prometnicama biti će izgrađeno ukupno 25 objekata (jedan most, devet vijadukata, tri nadvožnjaka, osam podvožnjaka i četiri prolaza).

Primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole (Sarajevo, Ul. Hamdije Čemerlića br. 2) u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave.

Dokumentacija za okolišnu dozvolu dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno na linku: https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi

 

Press JP Autoceste FBiH