Ozvaničen početak izgradnje LOT-3B Sarajevske zaobilaznice

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić, načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur i predstavnik izvođača radova Euro-Asfalt d.o.o. Hamed Ramić ozvaničili su početak izgradnje posljednjeg dijela Sarajevske obilaznice, poddionica, LOT-3B kao sastavnog dijela Koridora 5c – na lokaciji petlja Vlakovo.

– Najbitnije je da smo nakon tri godine pokušavanja uspjeli dodijeliti ugovor, koji u prvom redu treba da obezbijedi da poslovni ljudi, firme i građani, a koji gravitiraju ka ovom području, prestanu biti taoci nesposobnosti administracije da završi potrebne projekte. Konačno smo odabrali izvođača i potpisali ugovor i vjerujem da neće biti problema kada su u pitanju rokovi – istaknuo je Adnan Terzić, direktor JP Autocete FBiH.

Izgradnjom predmetne saobraćajnice omogućit će se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru 5C sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti  dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometra.

Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om i finansira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.

Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta i četiri saobraćajne trake.

Press JP Autoceste FBiH 

FOTO: FENA