Ministar financija i trezora u Vijeću ministara Vjekoslav Bevanda i direktor Europske investicijske banke (EIB) za Sloveniju, Hrvatsku i zapadni Balkan Mateo Rivelini danas su u Sarajevu potpisali sporazum vrijedan 140 milijuna eura namijenjenih za sufinanciranje izgradnje dionica Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan na Koridoru Vc.

Kredit EIB-a  namijenjen je za izgradnju 6,9 kilometara autoceste na dionici Tarčin-Ivan, od Sarajeva prema Mostaru, uključujući izgradnju tunela Ivan i dva vijadukta, dok će drugi dio sredstava biti usmjeren na dionicu Poprikuše-Nemila, ukupne dužine 5,5 kilometara, od čega će biti izgrađen tunel s dvije cijevi dužine 3,6 kilometara.

Kredit je potpisan s rokom otplate od 25 godina i grace periodom od šest godina.

Osim kreditnih sredstava EIB-a, dionica Tarčin – tunel Ivan (LOT 1 i LOT 2) i dionica Poprikuše – Nemila bit će sufinancirane iz sredstava osiguranih kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i  bespovratnim sredstvima Europske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Ugovor za izgradnju tunela Ivan (LOT 2) je potpisan u listopadu 2019. godine sa bh. firmom Euro-asfalt d.o.o., dok je evaluacija ponuda u tijeku za dionice Poprikuše – Nemila i LOT 1 Tarčin – ulaz u Tunel Ivan.

 

Press služba JP Autoceste FBiH