Na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici održano je predavanje Ahmeda Mušije, predstavnika JP Autoceste FBiH na temu “Tuneli na koridoru Vc, sa posebnim osvrtom na tunel 1. mart”.

Ovo predavanje je održano u sklopu aktivnosti fakulteta “Jačanje saradnje između fakulteta i privrede” za studente odsjeka Građevinstvo.

Studenti su imali priliku čuti mnoge praktične detalje u vezi izgradnje tunela, od geoloških radova, projektovanja, do izvođenja i nadzora.

Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici se zahvalio preduzeću JP Autoceste FBiH i Ahmedu Mušiji na saradnji i zanimljivom korisnom predavanju.

 Press JP Autoceste FBiH