U operativnom uredu JP Autoceste FBiH danas je održan sastanak na temu dinamika izrade projektne dokumentacije za izgradnju dionice Ivan – Ovčari, u sklopu transevropskog Koridora Vc, koji povezuje Budimpeštu (Mađarska) i luku Ploče (Hrvatska).

Ovom prilikom prezentiran je idejni projekat koji se nalazi u završnoj fazi.

Dionica Ivan – Ovčari nalazi se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Trasa počinje odmah nakon južnog portala tunela Ivan i nastavlja se prema Konjicu, spuštajući se blizu lokaliteta Bradina i Zukići prema petlji Ovčari, gdje trasa završava. Ukupna dužina dionice je 10,2 km.

Ovo je najteža dionica autoceste na Koridoru Vc.

Visinska razlika od početka do kraja je oko 400 m.

Projekt se nalazi na području s izrazito nepovoljnim geomorfološkim uvjetima. Teren je brdovit i planinski s vrlo strmim padinama što znači da se većina dionice mora graditi u tunelima ili na vijaduktima/mostovima.

Tako će na ovoj dionici biti izgrađeno 26 mostova/vijadukta ukupne dužine 4,7 m, te 12 dvocijevnih tunela ukupne dužina 6,2 km gdje je najduži tunel 1100 m. Najznačajniji most je dužine 450 m, a visine stuba 95 m.

Izrada projektne dokumentacije finansira se grant sredstvima Evropske komisije, a za projektanta je izabrana IPSA Institut d.o.o. Sarajevo.

Projekat je od velikog značaja za razvoj lokalnih zajednica koji će omogućiti brže, sigurnije i udobnije saobraćanje.

Prema planiranoj dinamici, po završetku izrade Glavnog projekta, JP Autoceste FBiH će početkom 2024. godine raspisati tender za odabir Izvođača za ovu dionicu.

Press JP Autoceste FBiH