Pripreme za gradnju Koridora Vc kroz općinu Tešanj

Izvršni direktor Sektora za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH, Ešef Džafić sastao se sa načelnikom Tešnja Suadom Huskićem kako bi razgovarali  o pripremama za gradnju Koridora Vc kroz ovu općinu.

U toku je ukupno 1200 predmeta eksproprijacije za dvije dionice autoceste koje će proći kroz općinu Tešanj. Prioritet je dionica Putnikovo brdo Medakovo, a odmah se nastavlja eksproprijacija na dionici Medakovo-Ozimice.

Ovom prilikom Izvršni direktor Džafić je informisao općinskog načelnika da su u toku razgovori JP Autoceste FBiH sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o temama bunari na Tešanjci i regulacija preostalog dijela Tešanjke.

Dionica Putnikovo brdo – Medakovo proteže se u dužini od 8,5 kilometara i dio je obilaznice oko Doboja na području FBiH. Izgradnja ove dionice bi se trebala finansirati sredstvima Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD). JP Autoceste FBiH su objavile po međunarodnim procedurama Otvoreni postupka s predkvalifikacijom. Evaulacija pristiglih ponuda je u toku.

Dionica Medakovo – Ozimice duga je 21 kilometar i ugovor o finsiranju je potpisan sa Evropskom investicijskom bankom u decembru prošle godine

Press JP Autoceste FBiH