Utvrđen javni interes za izgradnju dionice autoceste Poprikuše – Nemila

Vlada FBiH usvojila je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc, u dužini od 5,4 kilometara, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar naloženo je da, na osnovu te odluke, pokrene postupak eksproprijacije nekretnina na toj dionici.

Izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za razdoblje 2018-2020. godina.

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će JP Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu, saopšteno iz Ureda za informisanje Vlade FBiH.

 

.