Novi finansijski paket vrijedan 297.269.612 eura za još veću podršku Koridoru Vc koji je ključni projekat transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, Evropska komisija je odobrila na sastanku Operativnog odbora Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), održanom 30. juna 2023. godine.

Ova sredstva su namijenjena za sufinasiranje dva nova projekta i to: dionica Ozimice – Poprikuše (iznos granta 141.350.233 eura) i dionica Mostar sjever – Mostar jug (iznos granta 155.918.379 eura).

Sa ovim sredstvima ukupan iznos grantova koje je odobrila EU za Koridor Vc kroz Federaciju BiH dostigao je blizu 600 miliona eura tačnije 599.434.425 eura. Od ovog iznosa povučeno je preko 58 miliona eura, a ostala sredstva su u različitim fazama – u fazi povlačenja ili u fazi postizanja efektivnosti grant sredstava.

JP Autoceste kao krajnji korisnik kredita evropskih banaka aplicira i za bespovratna pretpristupna sredstva Evropske unije (Connectivity Agenda) koja se realiziraju putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Sredstva se implementiraju putem kreditora koji finansira izgradnju dionice (EIB ili EBRD).

Do sada je odobreno 15 aplikacija za bespovratna sredstva EU, uključujući i posljednje dvije.

Za dionicu Svilaj – Odžak koja je puštena u promet u septembru 2021. godine EU je odobrila 19,6 miliona eura bespovratnih sredstava. Ukupan iznos grant sredstava za dionicu Putnikovo brdo -Medakovo, a koja je u izgradnji, iznose 16,5 miliona eura.

Dalje, za dionicu Medakovo – Ozimice EU je u februaru 2022. odobrila 79 miliona eura, a ova dionica je, također, u izgradnji, isto kao i dionica Poprikuše – Nemila gdje je EU u decembru 2019. izdvojila 41,17 miliona eura bespovratnih sredstava.

Tunel Zenica – Donja Gračanica je dionica koja je puštena u promet u julu 2021. godine, i za nju je iz EU doznačeno 11,48 miliona eura, dok je za dionicu Ponirak – Vraca, koja je u izgradnji, izdvojeno u junu 2018. godine 19 miliona eura.

Za dionicu Tarčin – ulaz u Tunel Ivan, kao i za dionicu Tunel Ivan, koje su u oktobru prošle godine puštene u promet, iz EU je izdvojeno 11,78 miliona, odnosno 11,48 miliona eura granta.

Kada je riječ projektima koji se pripremaju za početak gradnje, za Tunel Prenj u toku evaluacija ponuda, jednako kao i za dionicu Mostar jug – Tunel Kvanj. Za ove dionice iz EU je izdvojeno 3,5 miliona, odnosno 30,3 miliona eura.

Također, i za dionicu Tunel Kvanj – Buna evaluacija ponuda je u toku, a na raspolaganju su sredstva od 43,8 miliona eura. I dionice Buna – Počitelj gdje su svi radovi završeni i Počitelj – Zvirovići koja je u izgradnji sufinsirane su bespovratnim sredstvima EU, odnosno u iznosima od 8,8 miliona odnosno 5 miliona eura.

Ova bespovratna sredstva uvelike pomažu izgradnji autoceste na Koridoru Vc, a JP Autoceste FBiH je postavilo rekord za jedno javno preduzeće, a sve zahvaljujući učinkovitim i dobro osmišljenim aplikacijama. Također, od prošle godine nivo finansijskog učešća bespovratnih sredstava podignut je sa 20 na 40 posto od ukupne procijenjene vrijednosti projekta.

Koridor Vc je panevropski transportni projekat koji će na svom završetku povezati ​​jadransku luku Ploče u Hrvatskoj sa glavnim gradom Mađarske, Budimpeštom. Njegova dionica koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu duga je 320 kilometara i proteže se od sjevera ka jugu te zemlje te je približava EU.

Sredstva granta osigurana su kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan koji podržava EU, a koji ima za cilj da poboljša povezanost regiona radeći na izgradnji novih transportnih veza i nadogradnji zastarjele transportne i ekološke infrastrukture. Razvoj Koridora Vc je strateški prioritet za Bosnu i Hercegovinu i očekuje se da će doprinijeti bržem ekonomskom i društvenom razvoju.

Press JP Autoceste FBiH