Dana 07.10.2019. godine od 20:00 sati započinju radovi redovnog servisiranja u tunelima na autocesti A1.

Radovi će trajati do 25.10.2019. godine do 06:00 sati.

Zbog izvođenja radova promet će se odvijati preusmjeravanjem na dvosmjerno odvijanje prometa u jednom kolniku prema privremenoj prometnoj signalizaciji po sljedećem rasporedu:

 

  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Tarčin) u periodu 07.10. u 20:00 sati do 08.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Tarčin) u periodu 08.10. u 20:00 sati do 09.10.2019. godine u 06:00 sati te u periodu 09.10. u 20:00 sati do 10.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin – Lepenica) u periodu 10.10. u 20:00 sati do 11.10.2019. godine u 06. sati, te u periodu 14.10. u 20:00 sati do 15.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin – Lepenica) u periodu 15.10. u 20:00 sati do 16.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Igman i Gaj koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, desna strana (smjer Međugorje – Bijača) u periodu 17.10. u 21:00 sat do 18.10.2019. godine u 01:00 sat. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, lijeva strana (smjer Bijača – Međugorje) u periodu 18.10.2019. godine od 01:00 – 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, desna strana (smjer Zenica jug – Lašva) u periodu od 21.10. u 20:00 sati do 22.10.2019. godine u 06:00 sati, te 22.10. u 20:00 sati do 23.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom period je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, lijeva strana (smjer Lašva – Zenica jug) u periodu od 23.10. u 20:00 sati do 24.10.2019. godine u 06:00 sati, te 24.10. u 20:00 sati do 25.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom period je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.

Privremena prometna signalizacija će se postaviti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanju radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba.

Sve informacije o radovima i privremenim regulacijama na autocesti A1 redovno će biti objavljivane putem web stranice JP Autoceste FBiH d.o.o. i BIHAMK-a.

 

 

  Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar