Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktorica Kancelarije Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Naessl potpisali su danas dva ugovora o grantovima za Koridor Vc ukupne vrijednosti 45,2 miliona eura.

Sredstvima koja su potpisana danas, će se finansirati građevinski radovi na dvije dionice autoceste: Poprikuše – Nemila u iznosu od 36 miliona eura i tunel Ivan u iznosu od 9,2 miliona eura.

Koridor Vc je panevropski transportni projekat i dionica u Bosni i Hercegovini, duga 325 kilometara. Prolazit će državu od sjevera prema jugu, povezujući na kraju jadransku luku Ploče u Hrvatskoj sa glavnim gradom Mađarske, Budimpeštom.

Autocesta, koja će Bosnu i Hercegovinu približiti EU, sufinansirana je iz grant sredstava EU i povoljnim kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB).

Razvoj Koridora Vc je strateški prioritet za Bosnu i Hercegovinu i očekuje se da će doprinijeti bržem ekonomskom i društvenom razvoju.

Sredstva granta osigurana su kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF) koji podržava EU, a koji ima za cilj poboljšanje povezanosti regiona izgradnjom novih transportnih veza i nadogradnjom zastarjele transportne i ekološke infrastrukture.

 

Press JP Autoceste FBiH