Danas su završeni radovi na sanaciji kolovoza u zoni petlje Podlugovi.

Za saobraćaj su otvoreni svi izlazi sa autoceste A1 i  svi ulazi na autocestu A1.

Privremena saobraćajna signalizacija je uklonjena. Saobraćaj se odvija normalno.

Press JP Autoceste FBiH