Novosti

Koridor Vc je europski transportni koridor koji slijedi Europski put E73 iz Budimpešte do luke Ploče (Hrvatska) preko Sarajeva

Koridor Vc
Dinamika gradnje

Pogledajte kartu - Koridor Vc

Elektronska naplata ACC

„Autoceste Card“ (ACC)

Pristup informacijama

Za fizička i pravna lica

Aktuelni tenderi

Obavještenja o nabavkama

Mogućnosti zapošljavanja

Ovaj prostor je Vaša prilika

Galerija

INFO

Ulaganje žalbe

Sve vrste žalbi zainteresiranih strana u vezi projekta, molimo Vas da ovaj obrazac pošaljete na sljedeću adresu:

Za: Jasmin Bučo Izvršni direktor za projektovanje i građenje JP Autoceste
Poštanska adresa: Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 277 900
E-mail: info@www.jpautoceste.ba