Sutra probijanje tunela Ričice

Ceremonija probijanja tunela Ričice, dužine 620 metara na poddionici Klopče – tunel Pečuj, bit će upriličena u četvrtak, 21. decembra 2017.

Poddionica Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) nadovezuje se na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han, a ugovor za izgradnju potpisan je 9. maja 2016. U dužini od 5,78 km u toku je izgradnja četiri vijadukta i dva tunela, a na gradilištu je ukupno angažirano 430 radnika.

Radove izvodi konzorcij Euro-Asfalt d.o.o. i Strabag AG. Nadzor nad izvođenjem radova vrši JV Egis International & Ipsa Institut d.o.o.

Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Zenička zaobilaznica na Koridoru Vc trenutno je najveće gradilište u BiH, a na izgradnji dvije poddionice Drivuša – Klopče i Klopče – Donja Gračanica, ukupne dužine osam kilometara, u toku je izgradnja dva tunela, četiri vijadukta i most. Vrijednost radova je 140 miliona eura.