Javni konkurs/natječaj za izbor kandidata za člana Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – OBJAVLJENO 19.02.2020.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – OBJAVLJENO 10.10.2019. 

Javni oglas za prijem radnika/pripravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – OBJAVLJENO 24.07.2019.

Javni konkurs/natječaj za izbor kandidata za članove Uprave JP Autoceste d.o.o. Mostar  – ZAVRŠENO

Konkurs za izbor i imenovanje Sekretara JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – ZAVRŠENO

Konkurs za izbor i imenovanje rukovodioca – direktora odjela za  internu reviziju – ZAVRŠENO

Javni konkurs za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – ZAVRŠENO