JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar je tim koji je prepoznat kao pokretač ekonomskog i društvenog razvoja. Nagrade i priznanja koja to potvrđuju su:
Zahvalnica Udruženja Ruku na srce uposlenicima JP Autoceste FBiH
Za pomoć pri realizaciji projekta “Nijedno dijete bez paketića 2016” pomoć socijalno ugroženoj djeci

Zahvalnica Udruženja RVI paraplegičara KS
Za pomoć u realizaciji projekta pružanje pomoći pri zapošljavanju članova porodice

Zahvalnica Civilne zaštite Kladanj
Za doprinos u ublažavanju i saniranju šteta od prirodnih nepogoda u maju i avgustu 2014. godine na području općine Kladanj

Priznanje Poslovnih novina
U organizaciji Poslovnih novina u sklopu projekta 100 najvećih u privredi po 27. put dodijeljena su priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2013. godini. Podaci su obrađeni za sve pravne osobe iz cijele BiH, koje su predale svoje završne račune za 2013. godinu. Kompanije su, kao i do sada, rangirane prema veličini (velike, srednje i male) u četiri kategorije – ukupni prihod, neto dobit, izvoz i investicije. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su dodijeljene dvije nagrade što je potvrda i priznanje za uspješno poslovanje u prethodnoj godini, i to – u kategoriji velikih preduzeća Autoceste FBiH su prve po investicijama u 2013. godini (439,203,235 KM), te treća firma prema neto dobiti u 2013. godini (76,058,573 KM).

Priznanje Poslovnih novina
U organizaciji Poslovnih novina u sklopu projekta 100 najvećih u privredi po 26. put dodijeljena su priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2012. godini. Podaci su obrađeni za sve pravne osobe iz cijele BiH, koje su predale svoje završne račune za 2012. godinu. Kompanije su, kao i do sada, rangirane prema veličini (velike, srednje i male) u četiri kategorije – ukupni prihod, neto dobit, izvoz i investicije. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su dodijeljene dvije nagrade što je potvrda i priznanje za uspješno poslovanje u prethodnoj godini, i to – u kategoriji velikih preduzeća Autoceste FBiH su prve po investicijama u 2012. godini (291.155.510 KM), te treća firma prema neto dobiti u 2012. godini (86.347.115 KM).

Povelja Općine Ljubuški i zlatni grb
Povelja Općine Ljubuški i zlatni grb je priznanje koje se dodijeljuje za izuzetna postignuća Općine Ljubuški. Uručeno je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar zbog angažmana ovog preduzeća s ciljem unaprijeđenja i razvoja lokalne zajednice.