Otvorene ponude za izgradnju poddionice Počitelj – Zvirovići na Koridoru Vc

Danas je u sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru obavljeno javno otvaranje ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 17.07.2017. do 13 sati.

Ponude za izgradnju poddionice Počitelj – Zvirovići predale su sljedeće kompanije:

China Gezhouba Group Company Limited (Kina), Joint Venture: Strabag AG and Euro – Asfalt d.o.o. (Austrija i BiH), Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture: Fernas & Ozgun Insaat (Turska), Consortium: Azvirt Limited Liability Company and Power Construction Corporation of China  Ltd (Azerbejdžan i Kina).

Nakon otvaranja ponuda, tenderska komisija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će detaljno provjeriti pristiglu dokumentaciju, te potom izabrati izvođača radova s kojim će biti potpisan ugovor za izvođenje spomenutih radova.

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 km, a najznačajniji objekti na poddionici su most Počitelj (945 m), petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama do regionalne ceste Buna – Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa. Procijenjena vrijednost radova iznosi 100 milijuna eura. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Izgradnja poddionice financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB).

 

                                                      Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o.

Odluka o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autocesta a1

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autocesta A1. Razvrstane su dionice Zenica Jug – Lašva – Kakanj – Visoko dužine 81,9 kilometara i Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara.

Razvrstavanje ovih dionica u javnu cestu kategorije autocesta sa oznakom Al je obavljeno u skladu sa investicijsko-tehničkom dokumentacijom, upotrebnim dozvolama i odgovarajućim tehničkim propisima prema kojima su one izgrađene.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, a njenim stupanjem na snagu prestaje da važi Odluka o razvrstavanju javne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica) – Podlugovi – Visoko.

Javni oglas za povjeravanje korištenja cestovnog zemljišta uz autocestu za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na lokacijama odmorišta PUO VRBOVAČKI LIPIK

JP Autoceste FBiH danas su objavile javne oglase za povjeravanje korištenja cestovnog zemljišta uz autocestu za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na lokacijama odmorišta PUO VRBOVAČKI LIPIK, dionica Svilaj – Odžak.

Javno otvaranje ponuda održat će se 21.06.2017. godine u 12,00 sati u prostorijama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Braće Fejića bb, što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda.

Javni oglas VRBOVAČKI LIPIK – benzinska stanica sa trgovinom, caffe barom i autoservisom možete preuzeti OVDJE.

 Javni oglas VRBOVAČKI LIPIK – motel s restoranom možete preuzeti OVDJE.
 
Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

Posjeta studenata Rudarsko geološko građevinskog fakulteta iz Tuzle poddionici Klopče- tunel Pečuj (Donja Gračanica)

Nastavljajući dosadašnju praksu pomoći u obrazovanju budućih stručnjaka, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar organizovalo je posjetu studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli poddionici Klopče – tunel Pečuj (Donja Gračanica). U posjeti je učestvovalo 50 studenata četvrte godine I i II ciklusa studijskog programa Građavinarstvo, kao i njihovi profesori.

U toku obilaska studenti i profesori su imali priliku vidjeti dinamiku radova na gradilištu koje karakterišu izuzetno složeni geološki uslovi.

Na dužini od blizu šest kilometara ove poddionice grade se četiri vijadukta i dva tunela.

Ova posjeta je jednako značajna i za predavače, koji su u stanju da nadopune svoja teoretska znanja, a studenti da se na licu mjesta upoznaju sa realnim uslovima izgradnje takvih objekata.

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

 

Novi objekti na autocesti a1 – u funkciji odmorište Lepenica

Prateći uslužni objektI na dvostranom odmorištu Lepenica vozačima i putnicima osiguravaju puni komfor, sigurniju i udobniju vožnju.

Na ovom putnom pravcu posjetite ugodan ambijent za kupovinu, odmor i osvježenje putnika i vozača u prostoru caffee bara i terase, kao i zabavu i igru najmlađih posjetilaca na dječijem igralištu koje je sastavni dio objekata.

Korisnicima će usluge biti pružane 24 sata dnevno.

U novim objektima na autocesti će biti zaposleno 24 osobe.

Ugovorni korisnik je Holdina d.o.o. Sarajevo, članice INA grupe u BiH, a vrijednost investicije je 4,5 miliona KM.

Na osnovu javnog oglasa JP Autoceste FBiH je ustupilo na korištenje cestovno zemljište za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na rok od 20 godina.

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta JP Autoceste FBiH će uložiti u daljnju izgradnju autoceste na Koridoru 5C.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o.

EIB odobrio kredit od 100 miliona eura za gradnju autoputa kroz Hercegovinu

Evropska investicijska banka (EIB) odobrila je 100 miliona eura kredita za gradnju dionice autoputa u Hercegovini.

Novac je odobren za izgradnju poddionice ceste Buna – tunel Kvanj, u dužini 5,6 kilometara. Nakon što su odobrena kreditna sredstva, ubrzo će se krenuti u realizaciju ovog projekta.

Kredit EIB-a nije uslovljen dodatnim akcizama na gorivo, te će uskoro uslijediti potpisivanje sporazuma i ratifikacija kredita.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

Uprava Autocesta FBiH imenovana na puni mandat od četiri godine

Današnjom odlukom Vlade FBiH aktuelna Uprave Autocesta FBiH, s direktorom Adnanom Terzićem na čelu, dobila je puni mandat u trajanju od naredne četiri godine.

Federalna vlada dala je Nadzornom odboru Autocesta FBiH d.o.o Mostar prethodnu saglasnost za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih vršitelja dužnosti članova Uprave ovog javnog preduzeća, zbog isteka mandata, te za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva na mandatno razdoblje od četiri godine, i to Adnana Terzića (direktor), Ivice Ćurića (izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Jasmina Buče(izvršni direktor za projektovanje i građenje), Marina Jelčića (izvršni direktor za upravljanje i održavanje) i Adema Zolja (izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove).

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

Adnan Terzić nominiran za osobu godine u oblasti politike

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić nominiran je za osobu godine Večernjakovog pečata u oblasti politike.

U nominaciji je navedeno da je v.d. direktor Terzić jedan od najboljih premijera BiH. Sada kao menadžer nastoji pokrenuti novi ciklus izgradnje autoceste u FBiH.

Ocjenjivački sud Večernjakovog pečata objavio je 150 imena nominiranih za nagradu ”Osoba godine u BiH”. U finalu nagrade koju 16. godinu dodjeljuje Večernji list, bh. izdanje, među 150 kandidata našli su ljudi koji su obilježili prošlu godinu.

Finale manifestacije bit će održano 18. maja u Mostaru.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar